PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BIBLIOTEK

W październiku b.r. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek

w naszej szkolnej bibliotece zorganizowano dwie akcje czytelnicze.

Na początku miesiąca przeprowadzono akcję

Randka w ciemno z … książką”.

Wzięło w niej udział ponad 50 uczniów, którzy z zaciekawieniem wypożyczali książki „w ciemno”, sugerując się tylko umieszczonym fragmentem.

W drugiej połowie października zorganizowano akcję

Słodkie wypożyczanie”, do której przystąpiło ok. 60 uczniów. Należało wypożyczyć książkę, odpowiedzieć na pytanie (związane z biblioteką

lub literaturą) i poczęstować się cukierkiem.

Celem tych inicjatyw  była promocja czytelnictwa wśród młodzieży oraz zachęta do odwiedzenia szkolnej biblioteki.

Akcje zostały przygotowane przez nauczycieli-bibliotekarzy -

A. Iliasiuk, E. Stecką oraz J. Grada i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

28.10.2016r. – Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice na drugą kadencję.

To już drugi raz młodzież naszego gimnazjum mogła wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice.

W tym roku do Młodzieżowej Rady kandydowało 5 osób. Najwięcej głosów uzyskały Natalia Denisiuk i Dominika Anna Suprun. Gratulujemy!!!

Szkolnym Koordynatorem działań Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Łosice jest p. Małgorzata Hryniewicz.

Warsztaty terenowe na Obszarach Natura 2000 w Dolinie Bugu

18. 10. 2016r. 10 uczniów klasy IIIb, pod opieką p. Małgorzaty Hryniewicz i p. Janusza Grada, uczestniczyło w warsztatach terenowych w Dolinie Bugu, organizowanych przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z Białegostoku. Aby zakwalifikować się na te zajęcia, musieliśmy ułożyć motto ekologiczne na temat: „Dlaczego musimy chronić lokalną przyrodę?” Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów z terenu powiatu łosickiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego. Z każdego powiatu na warsztaty kwalifikowano jedną grupę (maksymalnie 10 osób). My reprezentowaliśmy oczywiście powiat łosicki.
Podczas warsztatów młodzież poznała przykłady działań ochronnych w Rezerwatach przyrody w Kózkach i na Górze Uszeście w Mielniku, rozpoznawała ślady zwierząt pozostawione w dolinie Bugu – tropy, budowle, itp. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również bardzo ciekawą wystawę twórczości plastycznej Henryka Musiałowicza i Stanisława Baja w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej oraz mogli podziwiać piękną podlaską jesień z Góry Zamkowej, platformy przy Kopalni Kredy oraz 12 metrowej wieży widokowej w Mielniku. Punktem kończącym warsztaty był wspólny obiad w klimatycznej mielnickiej restauracji.

Oto nasze konkursowe motto ekologiczne:


Lokalna Przyroda, to źródło życia, jesteśmy jej częścią.

Razem z nią stanowimy element dużej układanki – Ziemi.

To unikatowa reklama naszej Małej Ojczyzny,

która powinna cieszyć nie tylko naszych dzisiejszych Gości,

ale przede wszystkim jutrzejsze Pokolenia.

Chroniąc Przyrodę wokół nas – chronimy siebie, no i Was.

Każdy coś z tej Przyrody ma – i Ty, i On, i Oni, i Ja!

To wizytówka nasza jest, a przed innymi nasz ważny test, więc:
Jeżeli myślisz tylko o sobie – sadź drzewko,
jeśli myślisz również o swoich Bliskich – sadź las,
Jeśli myślisz o Przyszłych Pokoleniach – CHROŃ LOKALNĄ PRZYRODĘ!

Motto ekologiczne układali: Julka Chojecka, Natalka Denisiuk, Aneta Duszyńska, Karina Filipiuk, Artur Konopka, Weronika Kosmalska, Wiktoria Król, Marta Seredziuk, Asia Stefaniuk, Weronika Śmieciuch

Święto Patrona Szkoły

Bądźcie świadkami miłosierdzia

Dnia 20.X. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Patrona Szkoły

 – Jana Pawła II.

Uroczystość została przygotowana przez p. B. Mazuruk

oraz p. M. Kujko i p. E. Stecką.

Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, przypominając najważniejsze wartości głoszone przez Wielkiego Polaka. Wśród zaproszonych gości był ks. proboszcz S. Kapitan, który podziękował za zaproszenie i wygłosił do młodzieży krótką mowę. Na zakończenie apelu reprezentanci klas zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu szkolnym.

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 20.X. odbyło się  Ślubowanie

– pierwszoklasiści uroczyście wstąpili

do społeczności gimnazjalnej.

Uczynili to w obecności grona pedagogicznego,

uczniów oraz sztandaru szkoły,

na który reprezentanci klas I złożyli ślubowanie.

Wychowawcami klas I są: p. M. Kujko oraz p. E. Stecka.