Rada Rodziców

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca p. Lidia Pieńkowska
Wiceprzewodnicząca p. Renata Pawłowska
Sekretarz/Obsługa finansowa p. Ewa Kassjaniuk

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca p. Dorota Sęk
Członek p. Anna Wysokińska
Członek p. Iwona Denisiuk