Święto Patrona Szkoły

Bądźcie świadkami miłosierdzia

Dnia 20.X. odbył się uroczysty apel z okazji Święta Patrona Szkoły

 – Jana Pawła II.

Uroczystość została przygotowana przez p. B. Mazuruk

oraz p. M. Kujko i p. E. Stecką.

Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, przypominając najważniejsze wartości głoszone przez Wielkiego Polaka. Wśród zaproszonych gości był ks. proboszcz S. Kapitan, który podziękował za zaproszenie i wygłosił do młodzieży krótką mowę. Na zakończenie apelu reprezentanci klas zapalili znicze pod pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu szkolnym.