Warsztaty terenowe na Obszarach Natura 2000 w Dolinie Bugu

18. 10. 2016r. 10 uczniów klasy IIIb, pod opieką p. Małgorzaty Hryniewicz i p. Janusza Grada, uczestniczyło w warsztatach terenowych w Dolinie Bugu, organizowanych przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z Białegostoku. Aby zakwalifikować się na te zajęcia, musieliśmy ułożyć motto ekologiczne na temat: „Dlaczego musimy chronić lokalną przyrodę?” Konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów z terenu powiatu łosickiego, sokołowskiego oraz węgrowskiego. Z każdego powiatu na warsztaty kwalifikowano jedną grupę (maksymalnie 10 osób). My reprezentowaliśmy oczywiście powiat łosicki.
Podczas warsztatów młodzież poznała przykłady działań ochronnych w Rezerwatach przyrody w Kózkach i na Górze Uszeście w Mielniku, rozpoznawała ślady zwierząt pozostawione w dolinie Bugu – tropy, budowle, itp. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również bardzo ciekawą wystawę twórczości plastycznej Henryka Musiałowicza i Stanisława Baja w Ośrodku Dziejów Ziemi Mielnickiej oraz mogli podziwiać piękną podlaską jesień z Góry Zamkowej, platformy przy Kopalni Kredy oraz 12 metrowej wieży widokowej w Mielniku. Punktem kończącym warsztaty był wspólny obiad w klimatycznej mielnickiej restauracji.

Oto nasze konkursowe motto ekologiczne:


Lokalna Przyroda, to źródło życia, jesteśmy jej częścią.

Razem z nią stanowimy element dużej układanki – Ziemi.

To unikatowa reklama naszej Małej Ojczyzny,

która powinna cieszyć nie tylko naszych dzisiejszych Gości,

ale przede wszystkim jutrzejsze Pokolenia.

Chroniąc Przyrodę wokół nas – chronimy siebie, no i Was.

Każdy coś z tej Przyrody ma – i Ty, i On, i Oni, i Ja!

To wizytówka nasza jest, a przed innymi nasz ważny test, więc:
Jeżeli myślisz tylko o sobie – sadź drzewko,
jeśli myślisz również o swoich Bliskich – sadź las,
Jeśli myślisz o Przyszłych Pokoleniach – CHROŃ LOKALNĄ PRZYRODĘ!

Motto ekologiczne układali: Julka Chojecka, Natalka Denisiuk, Aneta Duszyńska, Karina Filipiuk, Artur Konopka, Weronika Kosmalska, Wiktoria Król, Marta Seredziuk, Asia Stefaniuk, Weronika Śmieciuch