Projekty edukacyjne

  1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum – (pobierz)
  2. Propozycje tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 – (pobierz)
  3. Wykaz tematów projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 – (pobierz)
  4. Koordynator: Anna Iliasiuk