Dokumenty

Dokumenty szkolne:

  1. Statut - (pobierz)
  2. WSO – Wewnątrzszkolny System Oceniania - (pobierz)
  3. Regulamin Rady Rodziców.
  4. Regulamin Rady Pedagogicznej – (pobierz)
  5. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
  6. Regulamin funkcjonowania biblioteki - (pobierz)
  7. Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej.
  8. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
  9. Ogólne warunki ubezpieczenia – (pobierz)