Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 20.X. odbyło się  Ślubowanie

– pierwszoklasiści uroczyście wstąpili

do społeczności gimnazjalnej.

Uczynili to w obecności grona pedagogicznego,

uczniów oraz sztandaru szkoły,

na który reprezentanci klas I złożyli ślubowanie.

Wychowawcami klas I są: p. M. Kujko oraz p. E. Stecka.