Pracownicy

mgr Jacek Izdebski dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Łukasz Borychowski nauczyciel języka angielskiego
mgr Marzena Głuchowska pedagog szkolny
mgr Janusz Grad nauczyciel historii
mgr Alina Żurawska nauczyciel historii (zastępstwo)
mgr Małgorzata Hryniewicz nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie
mgr Anna Iliasiuk nauczyciel języka polskiego
mgr Joanna Kałabun nauczyciel fizyki, matematyki, oligofrenopedagogiki
mgr Bożena Klauzińska nauczyciel chemii
mgr Edyta Kucewicz nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Marta Kujko nauczyciel matematyki, zajęć technicznych
mgr Rafał Lipiński nauczyciel języka angielskiego
mgr Iwona Łaska nauczyciel matematyki
mgr Marek Łukasiuk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Barbara Mazuruk nauczyciel religii
mgr Irena Nestioruk nauczyciel bibliotekarz
mgr Marzanna Izdebska nauczyciel bibliotekarz (zastępstwo)
mgr Edyta Lisowiec-Jackowska nauczyciel bibliotekarz (zastępstwo)
mgr Danuta Oleksiuk nauczyciel informatyki, matematyki, zajęć artystycznych
dr inż. Piotr Stachowicz nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych
mgr Ewa Stecka nauczyciel języka rosyjskiego
mgr inż. Maria Stelmach nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie, zajęć artystycznych
mgr Marzanna Tarasiuk nauczyciel języka polskiego
mgr Agnieszka Zych nauczyciel języka francuskiego